Historický průvod od gotiky po baroko

Divadlo

HISTORICKÝ PRŮVOD OD GOTIKY PO BAROKO
U PŘÍLEŽITOSTI

ZAHÁJENÍ ZÁMECKÉ SEZÓNY

NA TÉMA: SETKÁNÍ PETRA VOKA Z ROŽMBERKA S FRÝDLANTSKÝM VÉVODOU ALBRECHTEM Z VALDŠTEJNA“

V SOBOTU 8. DUBNA 2017 OD 14 HODIN
NA V. ZÁMECKÉM NÁDVOŘÍ (U BAROKNÍHO DIVADLA)

TRASA PRŮVODU A PŘEDSTAVENÍ:
V. ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ, II. ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ, LATRÁN, ŠIROKÁ ULICE, NÁMĚSTÍ SVORNOSTI, HORNÍ ULICE
ÚČINKUJÍ:
FIORETTO, KRUMLOVŠTÍ PIŠTCI, SDRUŽENÍ BOHÉM, HARTIG ENSEMBLE, FEDRFECHTÝŘI, BRATŘI Z RŮŽE, SCHWARZENBERSKÁ GRANÁTNICKÁ GARDA, ČESKOKRUMLOVŠTÍ PRŮVODCI a KOSTÝMOVANÍ PŘÍZNIVCI MĚSTA A HISTORIE